post

Ubezpieczenie na życie bez karencji

Każda zawarta z agentem ubezpieczeniowym umowa powinna być poprzedzona dokładnym przeczytaniem ogólnych warunków ubezpieczenia. Są one bowiem mnóstwo zapisów, które mogą się dla nas okazać bardziej lub mniej korzystne.

Przykładem warunków, na jakie się zgadzamy, a które w przyszłości mogą się okazać dla nas zaskoczeniem są wyłączenia odpowiedzialności. Towarzystwa nie wypłacą nam odszkodowania w każdym przypadku, nawet jeśli z pozoru zdarzenie wydaje się być ujęte w umowie. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia na życie, mogą to być np. śmierć w wyniku uczestniczenia w działaniach wojennych, samobójstwo, czy przedawkowanie używek. Nasza rodzina będzie domagała się wtedy świadczenia jednak agent składając się na OWU nie wypłaci danych pieniędzy.

Kolejnym aspektem, na który powinniśmy zwrócić uwagę jest okres karencji. Jest to czas, w którym jesteśmy już ubezpieczeni a w jakim musimy opłacać składki, jeżeli jednak zdarzenie opisane w umowie nastąpi w trakcie jego bycia, wypłata nie nastąpi. Ubezpieczenie na życie bez karencji możemy znaleźć w ofertach towarzystw, aczkolwiek należy ono do rzadkości. Każde towarzystwo w ten sposób zachowuje się przed wyłudzaniem pieniędzy w sytuacji, gdy zdarzenie będące podstawą do wypłaty odszkodowania już nastąpiło lub wiemy, że wkrótce się wydarzy.

Wiele negatywnych uwagi na temat ubezpieczeń wywodzi się właśnie z sytuacji, w jakich człowiek nie otrzymał odszkodowania. Klienci domagają się wypłaty, jednak towarzystwo powołuje się na wyłączenia opisane w OWU. Czytając dokładnie dokumenty, które podpisujemy możemy uniknąć właśnie takich nieprzyjemności.

post

Ubezpieczenie na życie bez karencji. Czy istnieją takie polisy?

Wykupując polisę na życie należy zapoznać się ze ludźmi jej szczegółami. Jedną z istotnych kwestii, która jest znaczny wpływ na wypłatę odszkodowania jest karencja. Jest więc czas, kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone nawet jeżeli zaistniała szkoda objęta zakresem ochrony. 

Karencja występuje zazwyczaj dla większości zdarzeń w ubezpieczeniach na życie. Jest toż rodzaj swoistej ochrony, którą stosują towarzystwa ubezpieczeniowe. W przypadku braku karencji, klient ubezpieczałby się jedynie wtedy, kiedy miałyby pewność, że wystąpi jakaś szkoda np. kobieta będąca w ciąży ubezpieczałaby się na wypadek urodzenia dziecka. 

Ile trwa karencja?

Długość okresu karencji zależy od rodzaju ubezpieczenia i osoby wykupującej ubezpieczenie. Najczęściej ma on od 6 miesięcy do roku. Ale np. młode małżeństwo chcące wykupić ubezpieczenie z opcją świadczenia za urodzenie dziecka może się spodziewać nawet 2 letniego okresu karencji.

Czy istnieją na rynku ubezpieczenia bez karencji? 

Są one bardzo małe i przysługują niewielkiej grupie klientów. Można je raczej spotkać w ubezpieczeniach grupowych niż w ubezpieczeniach indywidualnych. Jest toż doprowadzone tym, że w ubezpieczeniach grupowych np. pracowniczych, przy ubezpieczaniu większej liczby osób można mieć na swoje negocjowanie warunków umowy. W przypadku ubezpieczeń indywidualnych możemy negocjować co najwyżej krótszy okres karencji.