post

Ubezpieczenie na życie. Stawki, opłaty, ceny

Kwestia tego, że Każdy
powinien
 się ubezpieczać nie podlega dyskusji. Ludzie coraz chętniej decydują się na zabezpieczenie swojego życia, zdrowia i majątku. Na rynku jest wiele produktów oferowanych przez ubezpieczycieli. Spore grono osób nadal ale nie wie za co tak naprawdę płacimy a „co jest czym” w umowie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie na życie stawki i koszty ma wliczone w nasze życie. Pytanie tylko, kiedy i za co trzeba zapłacić, a gdy to nam zapłacą?

W umowie możemy znaleźć takie hasła jak jednorazowa i regularna składka ubezpieczeniowa. Są to odpowiednio – jednorazowa całkowita wpłata po uiszczeniu jakiej jesteśmy objęci ubezpieczeniem. Bądź w przeciwnym przypadku składka płacona regularnie np. co miesiąc, kwartał czy rok. 

Oczywiście ubezpieczenie ma nas chronić – i gdy przyjdzie taka potrzeba musimy mieć również możliwość skorzystania z tego tytułu pieniędzy. Tu ważne są przede wszystkim dwa elementy. Suma ubezpieczenia czyli ustalona w umowie ubezpieczenia kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Inaczej mówiąc, maksymalna kwota, jaką otrzymamy. 

Warto wiedzieć, że jest również wartość wykupu. Jest to część wpłaconych w formie składek środków finansowych, która jest określona w umowie i zwracana ubezpieczającemu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem zakończenia umowy.

W umowach mogą występować także różne opłaty dodatkowe. Są one zależne od konkretnych ofert.